Tüm Kategoriler Hesap & Lisans Servisleri Yeni Windows & Office & Antivirüs Yeni Tüm Hizmetler

Kullanıcı Sözleşmesi

Bu protokol, Lisanshizmetleri.com hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir.


**SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZİşbu protokol ile beraber protokolyle atıfta bulunulan ve protokolün ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu Lisans Hizmetleri Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle `Kullanıcı Sözleşmesi` olarak anılacaktır), Lisanshizmetleri.com ile Site’ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı`nın Site`ye üye olması amacı ile ve protokolün ilgili Site`nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.Kullanıcı, Site`ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi`nin tamamını okuyup, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. TanımlarKullanıcı: Site’ye üye olan ve Site’de sunulmakta olan Hizmet’lerden, işbu protokolde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ya da tüzel kişi


Lisanshizmetleri.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi Lisans Hizmetleri (Kısaca "Hizmet") ,lisanshizmetleri.com tarafından, Site içerisinde ortaya konulan ürünlerSözleşmenin Konusu ve KapsamıKullanıcı Sözleşmesi`nin konusu, Site`de sunulmakta olan Hizmet`lerin, bu Hizmet`lerden faydalanma koşullarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
Kullanıcı Sözleşmesi`nin kapsamı, işbu protokol ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet`lere ilişkin olarak Lisanshizmetleri.com tarafından yapılmış bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi`nin hükümlerini kabul etmekle Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet`lere ilişkin olarak Lisans Hizmetleri tarafından açıklanan her çeşit beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her çeşit hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.